آمار و ارقام

صرفه جویی در مصرف بنزین
Lit 0
کاهش میزان انتشار Co2
Kg 0
مدت زمان سفر
Min 0
تعداد کاربر
0 +
اسکوتر برقی اشتراکی رورو
نمایش ویدیو درباره اسکوتر برقی اشتراکی رورو
فروشگاه اسکوتر برقی رورو
نمایش ویدیو درباره فروشگاه اسکوتر برقی رورو

دیگر خدمات رورو

نظرات مشتریان