بنیانگذار و مدیر پروژه: مهدی حسن زاده
بنیانگذار و مدیر پروژه: مهدی حسن زاده


هم بنیانگذار: پویا سالاری شریف
مشاور کسب و کار: پویان صدقی

مدیر اجرایی: شکیبا بزرگ بشر

سرپرست ناوگان: سامان مظفری
برنامه ریزی: پریسا بزرگ بشر
مسئول شبکه‌های اجرایی: شیدا حسن زاده
مسئول تولید محتوا: شقایق حسن زاده
سرپرست لجستیک: هانی افسری

مدیر فنی: متین کنعانی